UWAGA ! Ważna informacja.

Od 26 września 2005 obowiązują nowe, bardziej liberalne przepisy budowlane.
Jedną z najistotniejszych zmian będzie możliwość podłączenia prądu, gazu czy wody
do wiaty, altany, działki budowlanej czy garażu-blaszaka bez wymaganego dotąd zezwolenia,
a jedynie na podstawie zgłoszenia.

Do dziś bez zezwolenia inwestor mógł dokonywać takich podłączeń jedynie w budynkach.
Zgłaszać podłączenia będziemy do starosty. Obowiązywać będzie procedura zgłoszenia na 30 dni przed rozpoczęciem robót.

Nowe przepisy ułatwiają także stawianie na działce większych niż dotąd budynków gospodarczych,
wiat, altan i przydomowych oranżerii. Tutaj także wystarczy zgłoszenie.
Na każdych 500 metrach kwadratowych działki bez pozwolenia na budowę
można ulokować dwa takie obiekty,a nie jak dotychczas jeden.
Będą mogły mieć także większą niż obecnie powierzchnię, już nie 10 metrów kwadratowych a 25.

Zobacz więcej na stronach serwisu: www.bankier.pl

Projekt wyponany przez "STUDIO H" na zlecenie STILO - "Studio H" 2004